Porážky hospodářských zvířat - červen 2017

 
Kód: 270127-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Markéta Fiedlerová Ph.D.
E-mail: marketa.fiedlerova@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Období: červen 2017
Tab. 1 Porážky skotu podle kategorií Excel PDF
Tab. 3 Porážky prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže Excel PDF
Tab. 5 Porážky hospodářských zvířat včetně odhadu porážek mimo jatka Excel PDF
Tab. 7 Porážky skotu celkem podle krajů Excel PDF
Tab. 9 Porážky býků podle krajů Excel PDF
Tab. 11 Porážky jalovic podle krajů Excel PDF
Tab. 13 Porážky krav podle krajů Excel PDF
Tab. 15 Porážky telat podle krajů Excel PDF
Tab. 17 Porážky prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů Excel PDF
Tab. 19 Porážky ovcí (včetně jehňat) podle krajů Excel PDF
Tab. 21 Porážky jehňat podle krajů Excel PDF
Tab. 23 Výroba masa (bez drůbežího) podle krajů Excel PDF
Tab. 25 Výroba hovězího a telecího masa podle krajů