Populační prognóza ČR do r.2050 - N

 
Kód: e-4025-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

I. Projekce obyvatelastva České republiky PDF
  I.I Předpoklady projekce
   I.I 1 Očekávný vývoj plodnosti
   I.I 2 Očekávaný vývoj úmrtnosti
   I.I 3 Očekávaný vývoj zahraniční migrace
  I.II Výsledky projekce
   I.II 1 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel
   I.II 2 Očekávaný vývoj věkového složení
   I.II 3 Stárnutí obyvatelstva
   I.II 4 Ekonomická zatíženost obyvatelstva
   I.II 5 Počty obyvatel s nárokem na starobní důchod
  I.III Závěr
II Projekce obyvatelstva v krajích PDF
  II.I Předpoklady projekce
   II.I 1 Očekávaný vývoj plodnosti
   II.I 2 Očekávaný vývoj úmrtnosti
  II.II Výsledky projekce
   II.II 1 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel
   II.II 2 Očekávaný vývoj věkového složení
Příloha
Tab. 1 Základní výsledky projekce, střední varianta, 2002-2050 Excel PDF
Tab. 2 Základní výsledky projekce, nízká varianta, 2002-2050 Excel PDF
Tab. 3 Základní výsledky projekce, vysoká varianta, 2002-2050 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.