Poprvé v historii bude použita jedna úřední obálka pro souběh více druhů voleb

 

8. ledna 2018

12. a 13. ledna se ve volebním obvodu č. 39 společně koná druhé kolo doplňovacích senátních voleb a první kolo volby prezidenta. Pro okrskové volební komise v obvodu Trutnov může být tato situace v některých ohledech složitější, protože je poprvé v historii použita jedna úřední obálka pro více druhů voleb. Proto je třeba pečlivě dbát pokynů Ministerstva vnitra, krajského úřadu a Českého statistického úřadu.


Jednou ze situací, která speciálně stojí za zmínku, je způsob, jak zaznamenat počet odevzdaných úředních obálek do Zápisů o průběhu a výsledku hlasování. „Souvisí to s tím, že voliči v daném obvodu obdrží v souladu se zákonem o volbě prezidenta a usnesením Státní volební komise pouze jednu úřední obálku, do které budou vkládat hlasovací lístky za oba druhy voleb – za senátní i prezidentské. Stane se tak vůbec poprvé v české historii,“ uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Protože při sčítání hlasů nebude možné rozlišit, pro který druh voleb byla úřední obálka vydána, okrsková volební komise uvede počet odevzdaných obálek v zápisech pro oba druhy voleb shodný. „Může se tak stát, že v zápisu senátních voleb může být počet odevzdaných obálek vyšší než počet vydaných obálek. Případně může být i vyšší než počet voličů v seznamech, pokud komise zaznamená voliče, kteří hlasovali na voličský průkaz pouze v rámci volby prezidenta. Obálka, která jim bude vydána a kterou odevzdají pro prezidentskou volbu, totiž bude započítána i do počtu odevzdaných obálek v senátních volbách,“ vysvětluje místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Okrsková volební komise ve volebním obvodu Trutnov musí souběžně posuzovat platnost hlasovacích lístků pro oba druhy voleb bezprostředně po otevření odevzdané úřední obálky. Detailní schéma naleznete v pokynech pro komise.

Při společném konání voleb vyplňují komise dva různé zápisy o průběhu a výsledku hlasování.

Členové komise, pověření předáním zápisů, však odevzdají oba zápisy z obou druhů voleb najednou. Vykonají tedy jen jednu cestu na přebírací místo. Kompletní volební dokumentace pro volbu prezidenta a volby do Senátu bude uložena a zapečetěna každá zvlášť, přičemž úřední obálky společné pro oba druhy voleb budou uloženy spolu s volební dokumentací pro volbu prezidenta.

Další nezbytné informace pro volby konané společně s volbou prezidenta jsou obsaženy v příslušných volebních zákonech, v metodických pokynech pro okrskové volební komise, v materiálu Krok za krokem postupem okrskových volebních komisí při souběhu voleb a také v dalších videopořadech, jež jsou dostupné na webu volby.cz. V případě nejasností nebo dotazů má každá okrsková volební komise kontakt na pověřeného pracovníka ČSÚ, na něhož se může obrátit i v průběhu samotného sčítání hlasů.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz180108_poprve_v_historii_bude_pouzita_jedna_uredni_obalka_pro_soubeh_vice_druhu_voleb.docx
  • Vyjádření místopředsedkyně ČSÚ Evy Krumpové
    (soubor mp3)