Počtem uživatelů internetu jsme přeskočili Evropu

 

26. listopadu 2015

Česko loni historicky poprvé překonalo počtem uživatelů internetu průměr Evropské unie. Internet a počítač jsou přitom běžnou součástí bezmála tří čtvrtin českých domácností. Čím dál oblíbenější jsou přenosné počítače. 37 % osob také uvedlo, že se k síti připojuje přes mobilní telefon. Na internetu obvykle vyhledáváme informace nebo čteme zpravodajství.

V roce 2015 bylo počítačem a internetem vybaveno více než 3,1 miliónu českých domácností (73 %). Internet v roce 2015 poprvé používalo více jednotlivců než počítač. „Z hlediska podílu uživatelů internetu v dospělé populaci Česko v roce 2014 dokonce přesáhlo průměr EU28. Internet totiž v české populaci ve věku 16 až 74 let užívalo 79,7 % osob, zatímco průměr unijních zemí činil 78,0 %,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Za posledních pět let došlo také ke změně vybavenosti domácností moderními technologiemi. Stolní počítač byl nahrazen přenosným, který v roce 2015 používala již více než polovina domácností. Dvojnásobně stoupl i počet domácností se dvěma a více počítači. Mobilní telefon v roce 2015 nepoužívala jen 3 % osob starších 16 let. 37 % jednotlivců se prostřednictvím svých mobilních telefonů připojovalo k internetu.

Více než tři čtvrtiny uživatelů internetu je na síti denně nebo skoro denně. Jde-li o čas strávený on-line, 28 % osob ve věku 16 let a více vypovědělo, že ve 2. čtvrtletí 2015 strávilo na internetu za soukromým účelem 1 až 5 hodin týdně. Další pětina přiznává, že se na internetu pohybuje 5 až 10 hodin týdně. „27 % Čechů na internetu prosurfuje deset a více hodin týdně. Týká se to hlavně mladých ve věku 16 až 24 let,“ říká Romana Malečková z ČSÚ. Češi se obvykle připojují z domova, odkud internet v roce 2015 využívaly téměř tři čtvrtiny české populace, resp. 97,2 % uživatelů internetu.

K čemu nám internet nejčastěji slouží? V rámci soukromé činnosti zejména ke komunikaci. Sedm z deseti Čechů (více než 93 % uživatelů internetu) používá e-mailovou korespondenci. Polovina internetových uživatelů v roce 2015 využívala sociální sítě, čtyři z deseti přes internet telefonovali. Největší část uživatelů na internetu dlouhodobě vyhledává informace o zboží a službách, ale jak doplňuje Iva Ritschelová, doménou je čtení zpravodajských serverů: „Dá se říct, že Česko je jednou z velmocí ve čtení on-line zpráv, internetových novin a časopisů. Podíl Čechů, kteří čtou zprávy na internetu, patřil v roce 2014 k nejvyšším v rámci EU. Mezi 28 členskými státy jsme se umístili na pátém místě.“ V roce 2015 se čtení on-line zpráv věnovaly takřka dvě třetiny obyvatel, tj. 86 % uživatelů internetu.

Každým rokem také roste počet lidí, kteří využívají internet k nakupování. Ve 2. čtvrtletí roku 2015 uvedlo téměř 3,7 miliónu obyvatel, že v uplynulých 12 měsících uskutečnili nákup přes internet. „Pro internetové obchody jsou dlouhodobě nejlukrativnější skupinou ženy na rodičovské dovolené. Přes internet jich nakupuje zhruba 65 %. Pouze necelých 14 % z nich uvedlo, že přes internet nikdy nenakoupilo,“ konstatuje Romana Malečková. Mezi nejčastěji uváděné kategorie zboží nakupované prostřednictvím internetu patří oblečení, obuv a módní doplňky, vstupenky na sportovní a kulturní akce, kosmetika, elektronika či letenky.

 

Kontakt:

Romana Malečková
oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ
Tel.: 274 054 243
E-mail: romana.maleckova@czso.cz

Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
GSM: 778 727 232
E-mail: petra.bacova@czso.cz

 

  • csu_tk_internet_tz.docx
  • Prezentace z tiskové konference