Počet IT odborníků stále stoupá

 

6. 11. 2014

V roce 2013 pracovalo v České republice jako IT odborník téměř 150 tisíc osob, na celkové zaměstnanosti se podíleli 3 %. I nadále tak pokračuje trend nárůstu počtu IT odborníků, který započal v roce 2005. Oproti roku 2004 se jejich počet více než zdvojnásobil.

V roce 1993 tvořily ženy více než jednu třetinu IT odborníků v Česku, konkrétně se jednalo o 22 tisíc IT odbornic. O dvacet let později, v roce 2013, poklesl počet žen zaměstnaných jako IT odborník na 14 tisíc a v celé populaci IT odborníků netvořily ani deset procent,“ říká Eva Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Na rozdíl od předchozích let bylo v roce 2013 poprvé zaměstnáno více žen mezi ICT specialisty než mezi ICT techniky.

Nejvyšší výskyt IT odborníků je dlouhodobě v Praze, v roce 2013 zde pracovalo jako IT odborník 6,7 % všech zaměstnaných osob. V absolutních hodnotách se jednalo o 43,5 tisíc osob, tj. téměř třetina všech IT odborníků v České republice. Za poslední tři roky však počet IT odborníků vzrostl nejvíce v Jihomoravském kraji.

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníka v České republice přesahovala v roce 2013 43 tisíc korun. IT odborníci tak měli v průměru o téměř 17 tisíc korun vyšší mzdu, než jaký byl průměr za celou Českou republiku,“ uvádí Eva Skarlandtová.
Vyšší mzdu již tradičně pobírají IT odborníci muži. V roce 2013 dosáhl průměrný plat mužů na pozicích IT odborníků více než 44 tisíc korun, v případě žen činil necelých 37 tisíc. Dlouhodobě dosahují na nejvyšší mzdy IT odborníci z věkové skupiny 35–39 let (50 tisíc Kč) a IT odborníci s vysokoškolským vzděláním (51 tisíc Kč).
Významný je rozdíl průměrného platu IT odborníků zaměstnaných v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Tento rozdíl činil v roce 2013 více než 16 tisíc korun ve prospěch podnikatelské sféry, kde v roce 2013 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníka 44,7 tisíc korun.

Nejvyšší zastoupení IT odborníků v zaměstnané populaci se dlouhodobě nachází ve skandinávských zemích, kde se pohybuje okolo 4 %. Česká republika se s 3 % nachází nad průměrem států Evropské unie (2,3 %).

Více o problematice IT odborníků naleznete na webu ČSÚ:
www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie


Kontakt:
Mgr. Eva Skarlandtová
oddělení statistiky výzkumu, vývoje
a informační společnosti ČSÚ
Tel.: 274 052 674
E-mail: eva.skarlandtova@czso.cz

  • ČSÚ TZ 141106 IT.docx