Počet studentů IT oborů pomalu roste

 

11. srpna 2021

V současné době u nás pracuje jako ICT odborník již 210 tisíc osob a jejich podíl na zaměstnané populaci se pohybuje okolo 4 %. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda činila v roce 2020 bezmála 62 tisíc korun a byla o 23 tisíc korun vyšší než průměrná mzda všech zaměstnanců v Česku.

V Česku v roce 2020 studovalo ICT obory na vysokých školách 21 660 osob, což představovalo 7,2 % všech vysokoškolských studentů. Maximální počet vysokoškolských studentů ICT oborů byl v roce 2011 a to téměř 26 tisíc,“ říká Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Od roku 2011 docházelo k plynulému poklesu, který se zastavil v roce 2017 a od té doby opět počet vysokoškolských studentů ICT stoupá. Stejná situace nastala i v případě všech vysokoškolských studentů bez ohledu na obor studia. ICT obory na vysokých školách v Česku pak v roce 2020 absolvovalo téměř 3 700 studentů a na všech absolventech vysokých škol tvořili 5,8 %.

Výrazně vyšší zastoupení mužů než žen zaznamenáváme jak mezi osobami pracujícími jako ICT odborníci, tak mezi studenty ICT oborů, kteří na pracovní trh teprve vstoupí. V roce 2020 bylo mezi vysokoškolskými studenty ICT oborů 17 % žen, mezi absolventy ICT oborů vysokých škol byl v roce 2020 podíl žen dokonce 19 %. Zastoupení žen mezi ICT odborníky je však ještě nižší a dlouhodobě se pohybuje okolo 10 %.

Nejen mezi všemi zaměstnanci ale také mezi ICT odborníky jsou lépe odměňováni muži než ženy, avšak rozdíl je v případě ICT odborníků nižší. V roce 2019 dosáhly ICT odbornice na 87 % platu mužů, kdežto ženy zaměstnané napříč ostatními skupinami zaměstnání jen na 84 % platu mužů. Výrazný rozdíl ve výši mezd nalézáme i mezi jednotlivými skupinami ICT odborníků. Manažeři, inženýři a specialisté pobírají v průměru 73 645 Kč, technici, mechanici a opraváři v ICT pak 45 552 Kč.

„Nejvyšší částkou jsou odměňováni ICT odborníci v Praze, kde jejich průměrná hrubá měsíční mzda loni činila více než 70 tisíc korun. Za Prahou pak následují kraje Jihomoravský a Středočeský, kde dosahovala mzda ICT odborníků v průměru 58 respektive 52 tisíc korun. V ostatních krajích se již průměrná mzda IT odborníků pohybuje v rozmezí 43 až 48 tisíc korun, komentuje aktuální situaci Markéta Pištorová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Více informací a odkazy na zdrojová data ke statistice ICT odborníků a studentů ICT oborů na vysokých školách, včetně mezinárodního srovnání, naleznete v analýze na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/lidske-zdroje-v-informacnich-technologiich-2020

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz210811_pocet_studentu_it_oboru_pomalu_roste.docx
  • Vyjádření Evy Myškové Skarlandtové, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Markéty Pištorové z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ
    (soubor mp3)