Počet obyvatel v obcích(přepočtený na definitivní výsledky SLDB 2011) - k 1.1.2011

 
Kód: e-1301-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Radek Havel
E-mail: radek.havel@czso.cz

Předmluva Word PDF
Tab. 1 Počet obyvatel v oblastech, krajích a okresech České republiky k 1.1.2011 Excel PDF
Tab. 2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 1.1.2011 Excel PDF
Tab. 3 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2011 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.