Plodnost žen - SLDB 2011

 
Kód: 170224-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Roman Kurkin Ph.D.
E-mail: roman.kurkin@czso.cz

Celá publikace (1,0 MB) Word PDF

Zveřejněno dne: 30.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.