Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů - Zlínský kraj - 2011

 
Kód: e-18072-13
Informační služby: tel: 577 004 936
E-mail: infoservis-zl@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Mapa administrativního členění České republiky JPG
Tab. 750 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí, podle věku a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 751 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí ze současného (posledního) manželství, podle věku a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 752 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí a podle věku, náboženského vyznání a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 753 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí a podle národnosti, věku a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 754 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, věku a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 755 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí, podle ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání a hlavních tříd zaměstnání a podle rodinného stavu a věku Excel PDF
Tab. 756 Ženy ve věku 15 a více let podle věku ženy, podle počtu všech živě narozených dětí a podle počtu narozených dětí v současném (posledním) manželství a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 757 Ženy ve věku 15 a více let žijící v hospodařících domácnostech tvořených 1 úplnou rodinou - faktickým manželstvím bydlící v bytech podle věku ženy a podle rodinného stavu a počtu všech živě narozených dětí Excel PDF
Tab. 758 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí, podle ročníku narození a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 759 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí ze současného (posledního) manželství, podle ročníku narození a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 760 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí, podle státního občanství a věku ženy a podle rodinného stavu Excel PDF

Zveřejněno dne: 06.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.