Plodnost a sňatečnost žen - 2001

 
Kód: e-4118-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celková charakteristika PDF
Sňatečnost a plodnost PDF
Rodinný stav a plodnost PDF
Pořadí a počet dětí ženy PDF
Plodnost a věk žen PDF
Vliv národnosti a náboženské vyznání na plodnost žen PDF
Závěr PDF

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Tabulky s výsledky sčítání lidu 2001:
Tab. č. 1 Ženy v ČR podle počtu všech narozených dětí a podle věku Excel PDF
Tab. č. 2 Svobodné ženy v ČR podle počtu všech narozených dětí a podle věku Excel PDF
Tab. č. 3 Poprvé vdané ženy v ČR podle počtu všech narozených dětí a podle věku Excel PDF
Tab. č. 4 Opětovně vdané ženy v ČR podle počtu všech narozených dětí a podle věku Excel PDF
Tab. č. 5 Rozvedené ženy v ČR podle počtu všech narozených dětí a podle věku Excel PDF
Tab. č. 6 Ovdovělé ženy v ČR podle počtu všech narozených dětí a podle věku Excel PDF
Tab. č. 7 Ženy v ČR s nezjištěným rodinným stavem podle počtu všech narozených dětí a podle věku Excel PDF

Grafy:
Graf 1 Vývoj úhrnné plodnosti a sňatečnosti v ČR v letech 1991 až 2000 Excel
Graf 2 Vývoj podílu dětí narozených mimo manželství v ČR v letech 1991 – 2000 Excel
Graf 3 Vývoj počtu dětí narozených svobodným ženám v ČR podle věku – sčítání lidu 1980 až 2001 Excel
Graf 4 Vývoj počtu dětí narozených vdaným ženám podle věku v ČR – sčítání lidu 1980 až 2001 Excel
Graf 5 Struktura věřících žen podle věku (%) – sčítání lidu 2001 Excel
Graf 6 Počet narozených dětí podle věku a náboženského vyznání ženy – sčítání lidu 2001 Excel
Graf 7 Zastoupení vdaných žen v ČR podle národnosti (%) – sčítání lidu 2001 Excel
Graf 8 Struktura vdaných žen v ČR podle počtu všech narozených dětí a národnosti (%) – sčítání lidu 2001 Excel

Zveřejněno dne: 30.06.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.