Patentová statistika

 


Stejně jako existují na jedné straně statistické ukazatele měřící vstupy v oblasti vědy a techniky (finanční prostředky a lidské zdroje v oblasti výzkumu a vývoje), existují také ukazatele vlastní produkce nových znalostí ve formě výstupů použitelných v praktických aplikacích (patenty, užitné vzory).

Patentová statistika přináší nejen informace o výsledcích a úspěšnosti výzkumné, vývojové a inovační činnosti ve vybraných oblastech techniky, ale i o šíření vědeckých znalostí a o ekonomické atraktivitě sledovaného území. V České republice jsou údaje týkající se ochrany práv průmyslového vlastnictví shromažďovány Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (dále jen ÚPV ČR), který zajišťuje patentovou ochranu na území České republiky.

Český statistický úřad publikuje ve spolupráci s ÚPV ČR podrobné patentové statistické údaje v různých tříděních, a to podle Patentového manuálu (OECD, Paříž 2009), s cílem zpřístupnit široké veřejnosti úroveň patentové aktivy subjektů působících na území České republiky, a to prostřednictvím statistických čísel.

Statistické údaje o finančním zhodnocení patentovaných vynálezů jsou pak k dispozici z šetření ČSÚ o licencích (LIC 5-01).

Analýzu Ochrana průmyslového vlastnictví v roce 2023 naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/ochrana-prumysloveho-vlastnictvi-v-roce-2023

 • Pro podrobnější metodické informace přejděte na následující odkazy:
 • Metodika
 • Definice pojmů
 • Mezinárodní patentové třídění

 • Podrobné patentové údaje naleznete v následujících tabulkách:

 • Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice
 • Národní patentové přihlášky podané u ÚPV ČR
 • Udělené patenty s účinky pro území ČR
 • Patenty platné v ČR k 31. 12. 2023
 • Užitné vzory zapsané ÚPV ČR
 • Užitné vzory platné v ČR k 31. 12. 2023

 • Ochrana průmyslového vlastnictví v zahraničí
 • Přihlašovatelé a původci z ČR u zahraničních patentových úřadů (zdroj WIPO)

 • Údaje prezentované na těchto stránkách se z metodických důvodů mohou nepatrně lišit od údajů, které zveřejňuje ÚPV ČR ve svých výročních zprávách.

  Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro tuto oblast:
  Ing. Karel Eliáš
  Tel: 731 618 280
  E-mail: karel.elias@czso.cz

  Ing. Martin Mana
  Tel: 274 052 369
  E-mail: martin.mana@czso.cz