Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2014


Pardubice
Základní údaje o správním obvodu PDF
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2014 Excel
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2014 Excel
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2014 Excel
Tab. 1.4 Vybavenost obcí vybranými druhy zařízení (počet zařízení k 31. 12. 2014) Excel
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2014 Excel
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2014 Excel
Tab. 1.7 Nezaměstnanost, počty uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 12. 2014 Excel
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2014 Excel
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 2005 – 2014 Excel
Tab. 1.10 Volby do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí 2014 (v Pardubicích vč. voleb do městských obvodů) Excel

Zveřejněno dne: 10.03.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.