Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. čtvrtletí 2021


P. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
K 1.9. došlo k revizi výsledků VŠPS za 1. čtvrtletí 2021 vzhledem k metodické změně ekonomického postavení osob na rodičovské dovolené (zařazení do ekonomicky neaktivních).
Tab. P.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v České republice Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.