Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2021


P. Česká republika
K 1.9. došlo k revizi výsledků za 1. čtvrtletí 2021 v části "Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS)" vzhledem k metodické změně u ekonomického postavení osob na rodičovské dovolené (zařazení do ekonomicky neaktivních).
Tab. P.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.