Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 4. čtvrtletí 2015


P. Kriminalita
Tab. P.1 Kriminalita v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. P.2 Kriminalita podle krajů Excel PDF
Tab. P.3 Dopravní nehody podle krajů Excel PDF
Tab. P.4 Požáry v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. P.5 Požáry podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.