Oznámení předběžných informací podlimitní veřejné zakázky "Auditor projektu"

 

Český statistický úřad oznamuje záměr vyhlásit veřejnou zakázku „Auditor projektu“ v rámci projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na služby. Tato veřejná zakázka je součástí projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Oznámení předběžných informací odeslané dne 16/10/2012 k vyhlášení VZ „Auditor projektu“, bylo dne 19. 10. 2012 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7201011035519 a Evidenčním číslem VZ 235519.


Formulář je dostupný na stránce: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/364756


  • rsis_predbezne_oznameni_vr006_20121016.doc
  • rsis_predbezne_oznameni_vr006_20121016.pdf
  • RSIS006_Odůvodnění VZ_121126.doc