Oznámení předběžných informací opakované Veřejné zakázky na služby v otevřeném zadávacím řízení: "Projektový manažer a publicita projektu", opakované 1. části - "Služby projektového manažera"

 

Český statistický úřad oznamuje záměr vyhlásit opakovanou veřejnou zakázku Projektový manažer a publicita projektu, opakované 1. části – Služby projektového manažera v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, v otevřeném řízení na služby. Tato veřejná zakázka je součástí projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Oznámení předběžných informací odeslané dne 3/10/2012 k vyhlášení VZ „Projektový manažer a publicita projektu“, opakované 1. části – „Služby projektového manažera“, bylo dne 5. 10. 2012 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7201011033956 a Evidenčním číslem VZ 233956 .


Formulář je dostupný na stránce: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/362081


  • rsis_vr007a_opak_20121005.doc
  • rsis_vr007a_opak_20121005.pdf
  • rsis007_1_oduvodneni_vz_121126_1.pdf