Oznámení – změna termínu vydání Rychlé informace

 

26. 1. 2015

Rychlá informace (RI) o mírách zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity za prosinec 2014 vyjde v novém termínu, a to v pátek 30. ledna 2015. Původně avizovaný termín byl o tři dny později, tedy v pondělí 2. února 2015.

„Důvodem změny termínu ve vydání rychlé informace o mírách zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity je nutnost harmonizace termínu s Eurostatem, který vydává News Release k mírám nezaměstnanosti v členských zemích Evropské unie,“ uvedl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Eurostat v průběhu měsíce ledna učinil v plánu vydávání News Releases drobné změny, z toho důvodu nebudou v roce 2015 sladěny i termíny dalších tři RI informujících o mírách zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivitě. Konkrétně to bude datum vydání RI za měsíc duben (ČSÚ uveřejní RI 29. května, Eurostat vydá News Release 3. června), červenec (ČSÚ 31. srpna, Eurostat 1. září) a říjen (ČSÚ 30. listopadu, Eurostat 1. prosince).

V těchto třech případech však ČSÚ ponechá původně naplánované termíny, tedy 29. květen, 31. srpen a 30. listopad.

Bližší informace o datech vydávání RI:
http://www.czso.cz/csu/czso/rychle_informace_archiv


Kontakt:
Mgr. Dalibor Holý
Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ
Tel.: 274 052 694
E-mail: dalibor.holy@czso.cz

  • ČSÚ Oznámení_změna_termínu.docx