Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání

 

Informace v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, je na ČSÚ určen tzv. prošetřovatel, který přijímá příslušná oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření. Touto osobou je Ing. Jaroslav Barnáš a doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.

Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla v souladu s předmětným nařízením zřízena schránka pro příjem těchto oznámení. Tato je umístěna u vchodu do budovy ČSÚ v Praze (adresa: Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10) na místě, které splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.

Oznámení lze v listinné formě také zaslat na adresu sídla ČSÚ (Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10) v obálce označené jménem prošetřovatele a slovy "Neotvírat" nebo na adresu sídla Ministerstva spravedlnosti (Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2).

Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednaní je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adresu korupce@czso.cz nebo elektronických adres Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, https://oznamovatel.justice.cz/.