Ovocné sady (Strukturální šetření) - 2012

 
Kód: e-2133-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodika Word PDF
Komentář Word PDF
1. Ovocné sady k 1. 5. 2012
Tab. 1-1. Pěstování ovoce podle právních forem Excel PDF
Tab. 1-2. Základní údaje o ovocných sadech Excel PDF
Tab. 1-3. Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle jejich výměry Excel PDF
Tab. 1-4. Jabloně – plocha sadů podle skupin odrůd a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-5. Jabloně – plocha sadů podle skupin odrůd a hustoty výsadby Excel PDF
Tab. 1-6. Jabloně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-7. Hrušně – plocha sadů podle skupin odrůd a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-8. Hrušně – plocha sadů podle skupin odrůd a hustoty výsadby Excel PDF
Tab. 1-9. Hrušně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-10. Broskvoně – plocha sadů podle skupin a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-11. Broskvoně – plocha sadů podle skupin a hustoty výsadby Excel PDF
Tab. 1-12. Broskvoně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-13. Meruňky – plocha sadů podle skupin ranosti a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-14. Meruňky – plocha sadů podle skupin ranosti a hustoty výsadby Excel PDF
Tab. 1-15. Meruňky – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-16. Třešně, višně a slivoně – plocha sadů a stáří výsadby Excel PDF
2. Ovocné sady k 1. 5. 2012 podle krajů
Tab. 2-1. Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle krajů Excel PDF
Tab. 2-2. Jabloně – plocha sadů podle skupin odrůd a krajů Excel PDF
Tab. 2-3. Jabloně – stromy podle skupin odrůd a krajů Excel PDF
Tab. 2-4. Jabloně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-5. Jabloně – plocha sadů podle hustoty výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-6. Hrušně – plocha sadů podle skupin odrůd a krajů Excel PDF
Tab. 2-7. Hrušně – stromy podle skupin odrůd a krajů Excel PDF
Tab. 2-8. Hrušně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-9. Hrušně – plocha sadů podle hustoty výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-10. Broskvoně – plocha sadů podle skupin a krajů Excel PDF
Tab. 2-11. Broskvoně – stromy podle skupin a krajů Excel PDF
Tab. 2-12. Broskvoně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-13. Broskvoně – plocha sadů podle hustoty výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-14. Meruňky – plocha sadů podle ranosti a krajů Excel PDF
Tab. 2-15. Meruňky – stromy podle ranosti a krajů Excel PDF
Tab. 2-16. Meruňky – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-17. Meruňky – plocha sadů podle hustoty výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-18. Třešně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-19. Višně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-20. Slivoně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
3. Ovocné sady k 1. 5. 2007 a 1. 5. 2012
Tab. 3-1. Základní údaje o ovocných sadech v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-2. Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle jejich výměry v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-3. Jabloně – plocha sadů podle skupin odrůd a stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-4. Jabloně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-5. Hrušně – plocha sadů podle skupin odrůd a stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-6. Hrušně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-7. Broskvoně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-8. Meruňky – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-9. Třešně, višně a slivoně – plocha sadů a stáří výsadby v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Tab. 3-10. Plocha ovocných sadů podle krajů v roce 2007 a 2012 Excel PDF
Další kontakt: Ing. Dagmar Lhotská, e-mail: dagmar.lhotska@czso.cz
Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2013  |  2012
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.