Otevřená data ROS

 

Národní plán obnovyhttps://www.czso.cz/documents/10180/28532303/-73240722.png/6493d0cc-976f-4690-8889-c5109657eb66?version=1.0&t=1659437223112

ČSÚ zahájil publikování otevřených dat Základního registru osob (ROS), která obsahují informace o veřejných údajích aktivních osob vedených v Základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, jejich provozovnách, datových schránkách a zaniklých osobách. Data za uplynulý měsíc budou zveřejňována vždy druhý pracovní den následujícího měsíce na webu ČSÚ.

Příprava otevřených dat ROS byla realizována v rámci projektu ROS 2020+, který je financován z prostředků Evropské unie v rámci Nástroje pro oživení a odolnost EU.

 

  • aktualita_otevrena_data_ros_revjc.docx