Osobní doprava - časové řady

 

 • Tab. 1 Přeprava cestujících železniční dopravou
  04.04.2024 (kód: 030018-23)
 • Tab. 2 Přeprava cestujících veřejnou autobusovou dopravou
  04.04.2024 (kód: 030018-23)
 • Tab. 4 Obchodní letecká přeprava cestujících
  04.04.2024 (kód: 030018-23)
 • Tab. 5 Výkony letišť v osobní letecké dopravě
  04.04.2024 (kód: 030018-23)