Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2019

 

24. ledna 2019

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2018 vysety na 969 tis. ha, řepka na 391 tis. ha. Meziročně jde u plochy ozimých obilovin o přírůstek 29 tis. ha (+3,1 %), u  řepky ozimé o úbytek 20 tis. ha (-4,9 %).

Ozimé obiloviny byly vysety na 969 tis. ha, tj. meziročně o 29 tis. ha více (+3,1 %). K nárůstu plochy došlo u pšenice ozimé o 21 tis. ha na 795 tis. ha (+2,7 %), u žita o 6 tis. ha na 31 tis. ha (+24,2 %), u ječmene ozimého o 3 tis. ha na 105 tis. ha (+2,7 %). Plocha tritikale 37 tis. ha je téměř na úrovni předchozího roku, klesla o necelý 1 tis. ha (-1,9 %).

„Poprvé od roku 2015 jsme zaznamenali pokles ploch osetých řepkou ozimou, určenou ke sklizni v letošním roce,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. Řepka ozimá byla vyseta na 391 tis. ha, její plocha klesla o 20 tis. ha (-4,9 %) na 391 tis. ha.

Osevní plochy ozimých obilovin a řepky pro sklizeň v roce 2019 dle stavu k 30. listopadu 2018

Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin bude zveřejněna podle stavu osevů k 31. květnu 2019, současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin k 10. červnu, formou Rychlé informace a navazujících elektronických publikací dne 4. července 2019.

 

Kontakt:
Tomáš Chrámecký
odbor vnější komunikace ČSÚ
T
274 052 765 | M 737 280 892
E
tomas.chramecky@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

 

  • csu_tz190124_osevni_plochy_ozimych_plodin.docx
  • Vyjádření Jiřího Hrbka, ředitele odboru zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ
    (soubor mp3)