Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2018

 

23. ledna 2018

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2017 vysety na 914 tis. ha, řepka na 395 tis. ha. Meziročně se plocha ozimých obilovin snížila o 27 tis. ha (-2,9 %), zatímco plocha  řepky ozimé se téměř nezměnila (+0,1 %).

Ozimé obiloviny byly vysety na 914 tis. ha, tj. meziročně o 27 tis. ha méně (-2,9 %). K poklesu plochy došlo u pšenice ozimé o 41 tis. ha na 745 tis. ha (-5,2 %), u tritikale o 4 tis. ha na 32 tis. ha (-10,5 %). Celkový úbytek ploch ozimých obilovin je částečně zmírněn nárůstem plochy žita o 5 tis. ha na 27 tis. ha (+21,8 %) a ječmene ozimého o 12 tis. ha na 109 tis. ha (+12,5 %).

Řepka ozimá byla vyseta na ploše 395 tis. ha a její plocha zůstává na úrovni minulého roku (+0,1 %).

 

Osevní plochy ozimých obilovin a řepky pro sklizeň v roce 2018 dle stavu k 30. listopadu 2017

 

Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin bude zveřejněna podle stavu osevů k 31. květnu 2018, současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin k 10. červnu, formou Rychlé informace a navazujících elektronických publikací dne 4. července 2018.

 

Kontakt:
Jiří Hrbek
Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Tel.: 274 052 331
E-mail: jiri.hrbek@czso.cz

  • csu-tz180123-osevni_plochy_ozimych_plodin_pro_sklizen_v_roce_2018.docx