Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2017

 

30. ledna 2017

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2016 vysety na 938 tis. ha, řepka na 407 tis. ha. Meziročně jde u plochy ozimých obilovin o úbytek 36 tis. ha (-3,7 %), u řepky ozimé o přírůstek 14 tis. ha (+3,6 %).

Ozimé obiloviny byly vysety na 938 tis. ha, tj. meziročně o 36 tis. ha méně (-3,7 %). K poklesu plochy došlo u pšenice ozimé o 40 tis. ha na 769 tis. ha (-4,9 %), u triticale o 5 tis. ha na 35 tis. ha (-12,1 %). Celkový úbytek ploch ozimých obilovin je částečně zmírněn nárůstem plochy žita o 7 tis. ha na 28 tis. ha (+35,1 %) a ječmene ozimého o 1 tis. ha na 105 tis. ha (+1,1 %).

Řepka ozimá byla vyseta na ploše 407 tis. ha, proti předchozímu roku jde o přírůstek 14 tis. ha (+3,6 %).

Osevní plochy ozimých obilovin a řepky pro sklizeň v roce 2017 dle stavu k 30. listopadu 2016

Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin bude zveřejněna podle stavu osevů k 31. květnu 2017, současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin k 10. červnu, formou Rychlé informace a navazujících elektronických publikací dne 4. července 2017.

 

Kontakt:
Jiří Hrbek
Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Tel.: 274 052 331
E-mail: jiri.hrbek@czso.cz

 

  • csu_tz170130_osevni_plochy_ozimych_plodin_pro_sklizen_v_roce_2017.docx