Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2016

 

25. ledna 2016

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2015 vysety na 978 tis. ha, řepka na 381 tis. ha. Meziročně jde u plochy ozimých obilovin o přírůstek 31 tis. ha (+3,3 %), u řepky ozimé o 15 tis. ha (+4,2 %).

Ozimé obiloviny pro sklizeň v roce 2016 byly vysety na 978 tis. ha, tj. meziročně o 31 tis. ha (+3,3 %) více. K nárůstu plochy došlo u pšenice ozimé o 18 tis. ha na 796 tis. ha (+2,3 %), ječmene ozimého o 9 tis. ha na 114 tis. ha (+8,9 %), u žita ozimého o 8 tis. ha na 30 tis. ha (+38,5 %). Úbytek plochy byl zaznamenán u triticale, a to o 5 tis. ha na 38 tis. ha (-10,8 %).

Řepka ozimá byla vyseta na ploše 381 tis. ha, proti předchozímu roku jde o přírůstek 15 tis. ha (+4,2 %).


Osevní plochy ozimých obilovin a řepky pro sklizeň v roce 2016 dle stavu k 30. listopadu 2015

Plodina

Osevní plocha pro sklizeň (ha)

Index (%)
2016/2015

Rozdíl (ha)
2016 - 2015

20151)

2016

Obiloviny ozimé celkem

947 611

978 469

103,3

30 858

Pšenice ozimá

778 200

795 936

102,3

17 736

Žito ozimé

21 980

30 448

138,5

8 468

Ječmen ozimý

104 540

113 836

108,9

9 296

Tritikale

42 891

38 249

89,2

-4 642

Řepka ozimá

366 180

381 450

104,2

15 270

1) zjišťování ČSÚ k 31. 5. 2015


Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin podle stavu osevů k 31. květnu 2016 bude zveřejněna současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin k 10. červnu v Rychlé informaci a souvisejících elektronických publikacích dne 4. července 2016.

 

Kontakt:
Jiří Hrbek
odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
tel.: 274 052 331
e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

 

  • csu_tz160125_osevni_plochy_ozimych_plodin_pro_sklizen_v_roce_2016.doc