Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň - v roce 2015

 

26. 1. 2015

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2014 vysety na 935 tis. ha, řepka na 393 tis. ha. Meziročně jde u plochy ozimých obilovin o úbytek 33 tis. ha (-3,4 %), u řepky ozimé o přírůstek 3 tis. ha (+0,8 %).

Ozimé obiloviny pro sklizeň v roce 2015 byly vysety na 935 tis. ha, tj. meziročně o 33 tis. ha (-3,4 %) méně. K poklesu plochy došlo u pšenice ozimé o 36 tis. ha na 755 tis. ha (-4,5 %), u triticale o 7 tis. ha na 42 tis. ha (-14,0 %). Celkový úbytek ozimých obilovin je částečně zmírněn nárůstem plochy ječmene ozimého o 8 tis. ha na 111 tis. ha (+7,5 %) a žita o 2 tis. ha na 27 tis. ha (+8,5 %).

Řepka ozimá byla vyseta na ploše 393 tis. ha. I přes meziroční nárůst o 3 tis. ha (+0,8 %) zřejmě nedojde v letošním sklizňovém roce k překročení 400tisícové hranice celkové plochy řepky z let 2012 a 2013.Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin bude zveřejněna podle stavu osevů k 31. květnu 2015 současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin formou Rychlé informace a navazujících elektronických publikací dne 13. července 2015.


Kontakt:
Ing. Jiří Hrbek
Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Tel.: 274 052 331
E-mail: jiri.hrbek@czso.cz

  • ČSÚ TZ 150126 Osevy.docx