Opatření ČSÚ k zavedení CZ-COFOG

 


OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu
ze dne 4. prosince 1996

k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů

CZ-COFOG


Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. ledna 1997 Klasifikaci funkcí veřejnoprávních subjektů (dále jen „Klasifikace CZ-COFOG“). Klasifikace CZ-COFOG byla zpracována na bázi mezinárodního standardu COFOG - Classification of the Functions of Government, který se využívá v systému národních účtů (SNA).

Klasifikace CZ-COFOG je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.

Předmětem Klasifikace CZ-COFOG je třídění funkcí jednotlivých veřejnoprávních subjektů. Obsahuje kromě metodické a systematické části také vysvětlivky až do hloubky 4. místa, tj. třídy.

Klasifikaci CZ-COFOG vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s.r.o., Zlín - Louky. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - oddělení informačních služeb - je k disposici i na disketě.


Předseda:
Ing. Outrata v. r.