Opatření ČSÚ k aktualizaci CZ-COFOG

 


OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu
ze dne 1. června 2001

k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí

CZ-COFOG


Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje aktualizační úpravy a změny Klasifikace CZ-COFOG zavedené opatřením ČSÚ částka 2/1997 Sb. Aktualizační změny a úpravy byly vypracovány na podkladě aktualizované verze mezinárodního standardu COFOG - Classification of the Functions of Government, schválené v březnu 1999 Statistickou komisí Spojených národů. Zároveň se upravuje název Klasifikace CZ-COFOG na Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG (v souladu s Číselníkem institucionálních sektorů a subsektorů – opatření ČSÚ částka 90/1997 Sb.). Vzhledem k rozsáhlým úpravám a změnám Klasifikace CZ-COFOG je v příloze tohoto opatření uvedena převodní tabulka mezi aktualizovaným vydáním a vydáním CZ-COFOG z roku 1997.

Český statistický úřad zároveň oznamuje vydání aktualizované klasifikace pod názvem „Druhé vydání Klasifikace funkcí vládních institucí“, které se bude označovat CZ-COFOG (99), s účinností od 1.1. 2002. Číslo 99 za CZ-COFOG znamená poslední dvojčíslí roku vydání aktualizovaného standardu COFOG, tj. verze 1999, podle které byla národní verze aktualizována. Podle roku aktualizace mezinárodního standardu COFOG a následné aktualizace národní verze se bude měnit dvojčíslí za CZ-COFOG.

Druhé vydání Klasifikace CZ-COFOG(99), obsahující všechny aktualizační úpravy a změny včetně převodní tabulky (viz příloha tohoto opatření), vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s.r.o., Zlín - Louky. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská č.n. 142, Praha 8 - sekci informačních služeb a prezentací - je k disposici i na disketě.


Předsedkyně:

doc. Ing. Bohatá, CSc.