Opakované hlasování do zastupitelstva města Krupka 7. 5. 2011

 


4. května 2011

Opakované hlasování do zastupitelstva města Krupka 7. 5. 2011


V sobotu 7. května letošního roku se uskuteční opakované hlasování do zastupitelstva města Krupky. Pro toto hlasování zůstaly v platnosti kandidátní listiny zaregistrované pro řádné volby do zastupitelstva města Krupka, které se uskutečnily v říjnu roku 2010. Tehdy bylo zaregistrováno celkem 13 kandidátních listin, v tom 9 kandidátních listin jednotlivých politických stran a hnutí a 4 kandidátní listiny sdružení politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty. V říjnu loňského roku se k volbám dostavilo 4 081 voličů a volební účast dosáhla 36,9 %.

Opakované hlasování se uskuteční ve všech 11 okrscích města. Začátkem letošního dubna byli zmocněncem odvoláni všichni kandidáti strany Věci veřejné. O 21 mandátů se tak uchází celkem 219 kandidátů. Plný počet 21 kandidátů nabízí 10 volebních stran. Průměrný věk kandidátů je 45,7 roku. Věk kandidátů se pohybuje od 18 do 77 let. Kandiduje 75 žen, tj. 34,2 % z celkového počtu kandidátů. Jako nezávislí vystupuje 77 (35,2 %) kandidátů.

Český statistický úřad předpokládá, že výsledky opakovaného hlasování v Krupce budou zpracovány v časných ranních hodinách v neděli 8. května 2011 a předloženy k projednání a schválení Státní volební komisi v pondělí 9. května 2011. Průběh zpracování výsledků hlasování lze jako vždy sledovat na www.volby.cz.


Odbor vnější komunikace
Ing. Tomáš Chrámecký
Tel.: 274 052 765
Mobil: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz

  • ČSÚ TZ volby v Krupce.doc