Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2020


Online prodej přes webové stránky nebo mobilní aplikace
Tab. 39: Firmy, které v r. 2019 elektronicky prodávaly přes webové stránky nebo mobilní aplikace Excel PDF
Tab. 40: Prodeje uskutečněné v r. 2019 pomocí el.objednávek přes webové stránky či mobilní aplikace Excel PDF
Tab. 41: Firmy, které v r. 2019 prodávaly přes webové stránky či mobilní aplikace soukromým osobám Excel PDF
Tab. 42: Prodeje uskutečněné v r. 2019 přes webové stránky či aplikace soukromým osobám Excel PDF
Tab. 43: Firmy, které v r. 2019 prodávaly přes webové stránky či aplikace jiným firmám/veř. správě Excel PDF
Tab. 44: Prodeje uskutečněné v r. 2019 přes webové stránky či aplikace jiným firmám/veř. správě Excel PDF
Tab. 45: Firmy, které v r. 2019 prodávaly přes vlastní webové stránky či mobilní aplikace Excel PDF
Tab. 46: Prodeje uskutečněné v r. 2019 přes vlastní webové stránky či mobilní aplikace Excel PDF
Tab. 47: Firmy, které v r. 2019 prodávaly přes tzv. on-line tržiště Excel PDF
Tab. 48: Prodeje uskutečněné v r. 2019 přes tzv. on-line tržiště Excel PDF

Zveřejněno dne: 12.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.