OECD-NESTI R&D microdata project

 

ČSÚ spolupracuje s OECD na řešení mezinárodního projektu „OECD/NESTI project on the incidence and impact of public support for business R&D“ (OECD, 2015)"; zkráceně OECD-NESTI R&D microdata project.
Smyslem tohoto projektu je poskytnout platformu pro výměnu zkušeností ohledně práce s podnikovými mikrodaty o výzkumu a vývoji. Součástí projektu je vytvoření harmonizovaných databází mikrodat v jednotlivých zemích, na kterých budou prováděny statistické analýzy dopadů veřejné podpory výzkumu a vývoje ve firmách. ČSÚ za tímto účelem spolupracuje v rámci tohoto projektu s odborníky s OECD a s ČR na pokročilé analytické metody z oblasti empirického výzkumu. Na této stránce jsou průběžně zveřejňovány výsledky tohoto projektu:

  • Překrytí mezi respondenty VTR a TI šetření ČSÚ a příjemci dotací u vybraných programů účelové podpory VaV v podnikatelském sektoru
  • Odhady motivačního účinku 3. výzvy programu ALFA TA ČR na soukromé výdaje firem na VaV - Metoda regresní discontinuity