Odvětví informační ekonomiky

 

Odvětví informační ekonomiky je nové alternativní seskupení ekonomických činností vymezené v rámci revidované Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností ISIC Rev. 4 a definované podle standardů OECD pro ekonomické činnosti zařazené do ICT sektoru a do Informačního a mediálního sektoru.

Podnikatelské subjekty jsou přiřazovány k jednotlivým odvětvím na základě hlavní (převažující) činnosti podle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. V návaznosti na tuto klasifikaci člení ČSÚ činnosti informační ekonomiky do následujících kategorií:

 1. ICT sektor - sektor informačních a komunikačních technologií
 • ICT výroba - ICT zpracovatelský průmysl
 • ICT služby
  • ICT obchod - Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
  • Telekomunikační činnosti
  • IT služby - Služby v oblasti informačních technologií
 1. Informační a mediální sektor
 • Vydavatelské a informační činnostil
 • Audiovizuální činnosti

Seznam ekonomických činností zařazených do jednotlivých kategorií odvětví informační ekonomiky, definice sledovaných ukazatelů a informace o použitých datových zdrojích včetně poznámek důležitých pro správnou interpretaci publikovaných údajů naleznete v následujících souborech:

 • Definice a vymezení odvětví informační ekonomiky
 • Definice a vymezení ICT sektoru
 • Definice a vymezení Informačního a mediální sektoru
 • Ukazatele a datové zdroje k statistikám odvětví informační ekonomiky
 • Podrobné údaje za jednotlivé kategorie odvětví informační ekonomiky naleznete pod následujícími odkazy:

 • Odvětví informační ekonomiky v České republice celkem, 2005-2020
 • ICT sektor v České republice, 2005-2020
 • Informační a mediální sektor v České republice, 2005-2020
 • ICT sektor v zemích EU, 2008-2019
 • Informační a mediální sektor v zemích EU, 2008-2019
 • Údaje za ICT sektor naleznete i v pravidelné publikaci ČSÚ Digitální ekonomika v číslech.

  Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Karel Eliáš
  Tel: 731 618 280
  E-mail: karel.elias@czso.cz

  Ing. Martin Mana
  Tel: 274 05 2369
  E-mail: martin.mana@czso.cz