Odhady sklizně - operativní zpráva - k 20.6.2014

 
Kód: 270134-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014
porovnání s výsledky v roce 2013 Excel PDF
celkem Excel PDF

kraje
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito, oves, tritikale Excel PDF
obiloviny, brambory rané, řepka Excel PDF
jahody, třešně, višně Excel PDF
rybíz, angrešt Excel PDF
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.