Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15.7.2011

 
Kód: e-2111-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 7. 2011
porovnání s výsledky v roce 2010 Excel PDF
celkem Excel PDF

kraje
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito, oves, triticale Excel PDF
obiloviny, hrách setý, brambory rané Excel PDF
řepka, mák, mrkev Excel PDF
květák, okurky nakladačky, cibule Excel PDF
jahody, broskve, meruňky Excel PDF
třešně, višně Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel
Struktura osevních ploch obilovin v roce 2011 Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.