Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15.10.2012

 
Kód: e-2114-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 10. 2012
porovnání s výsledky v roce 2011 Excel PDF
celkem Excel PDF
kraje
obiloviny, cukrovka technická Excel PDF
brambory Excel PDF
len olejný, trvalé travní porosty Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.