Trh práce v ČR - časové řady - 1993-2019


Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15letých a starších na úrovni ČR:
II-1a Pro roční úhrny Excel PDF
II-1b Pro roční úhrny za muže a ženy Excel PDF
III Relativní velikosti výběrových souborů v oblastech a krajích za všechny roky a čtvrtletí Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.