Obyvatelstvo - roční časové řady

 


 • Tab. 1 Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 - 2019, absolutní údaje
  05.06.2020 (kód: 130070-20)
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 - 2019, relativní údaje
  05.06.2020 (kód: 130070-20)
 • Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 - 2019, analytické údaje
  05.06.2020 (kód: 130070-20)
 • Graf 1 Počet obyvatel, 1785–2019
  05.06.2020 (kód: 130070-20)
 • Graf 2 Přirozený pohyb obyvatelstva, 1785 – 2019
  05.06.2020 (kód: 130070-20)
 • Graf 3 Úhrnná plodnost a průměrný věk matek, 1920 – 2019
  05.06.2020 (kód: 130070-20)
 • Graf 4 Mimomanželská porodnost a předmanželské koncepce, 1920 – 2019
  05.06.2020 (kód: 130070-20)
 • Graf 5 Naděje dožití při narození a kojenecká úmrtnost, 1870 – 2019
  05.06.2020 (kód: 130070-20)