Obyvatelstvo - roční časové řady

 


 • Tab. 1 Pohyb obyvatel České republiky v letech 1785–2022: absolutní údaje
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Tab. 2 Pohyb obyvatel České republiky v letech 1785–2022: relativní údaje
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Tab. 3 Počet a přírůstky obyvatel České republiky v letech 1785–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Tab. 4 Pohyb obyvatel České republiky v letech 1920–2022: analytické ukazatele
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Tab. 5 Věková struktura obyvatel České republiky v letech 1947–2022 (k 31. 12.)
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 1 Počet obyvatel v letech 1785–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 2 Podíl obyvatel ve věkové skupině 0–14 a 65+ v letech 1947–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 3 Přirozený pohyb obyvatelstva v letech 1785–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 4 Živě narození celkem a mimo manželství v letech 1806–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 5 Úhrnná plodnost a průměrný věk matek v letech 1920–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 6 Naděje dožití při narození a kojenecká úmrtnost v letech 1870–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 7 Sňatky a rozvody v letech 1785–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 8 Sňatečnost svobodných v letech 1961–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 9 Rozvodovost v letech 1950–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)
 • Graf 10 Potraty v letech 1958–2022
  06.06.2023 (kód: 130070-23)