Česká republika v mezinárodním srovnání - 2014


OBYVATELSTVO
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hlavní město Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 1. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 2. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 3. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 4. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 5. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 6. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - 7. pokračování Excel PDF
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hl.město - dokončení Excel PDF
2.2. Padesát nejlidnatějších států světa, 2014 Excel PDF
2.3. Prognóza populace k 1. lednu, základní varianta (výchozí rok 2013) Excel PDF
2.4. Obyvatelstvo (EU 28 = 100) Excel PDF
2.5. Složení obyvatelstva podle věkových skupin, 2013 Excel PDF
2.6. Medián věku obyvatelstva Excel PDF
2.7. Index závislosti Excel PDF
2.8. Obyvatelstvo podle vzdělání Excel PDF
2.9. Obyvatelstvo podle pohlaví a vzdělání, 2013 Excel PDF
2.10. Počet žen připadajících na 100 mužů Excel PDF
2.11. Sňatky a rozvody Excel PDF
2.12. Kojenecká úmrtnost a úhrnná plodnost Excel PDF
2.13. Živě narození Excel PDF
2.14. Zemřelí Excel PDF
2.15. Naděje dožití při narození Excel PDF
2.16. Naděje dožití při narození – ženy Excel PDF
2.17. Naděje dožití při narození – muži Excel PDF
2.18. Přirozený přírůstek obyvatel Excel PDF
2.19. Přírůstek stěhováním Excel PDF
2.20. Celkový přírůstek obyvatel Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.