Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011

 

Kód: 170241-17
Název produktu: Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
Anotace: Datová sada obsahuje statistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky. Územní jednotkou je v této datové sadě základní sídelní jednotka – díl. V datové sadě je uvedena i do obcí, které v rozhodný okamžik sčítání na území České republiky existovaly.V datové sadě nejsou zohledněny územní změny, které nastaly po 26. 3. 2011.
Klíčová slova: Počet obyvatel, obyvatelstvo, obvyklý pobyt, základní sídelní jednotka - díl, sčítání lidu
Periodicita: Jednorázová
Územní členění: Česká republika, Obec, Základní sídelní jednotka (díl)
Kontakt: eduard.durnik@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/10180/56864073/170241-17dds.docx

http://www.czso.cz/documents/10180/56864073/170241-17dds.pdf
Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: 2011
Datum vydání 9. 5. 2017

 

  • Dokumentace datové sady
  • Schéma datového souboru
  • Data