Obyvatelstvo podle způsobu bydlení - 2011

 
Kód: 170221-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace (6,0 MB) Word PDF
1. Metodika zjišťování způsobu bydlení Word PDF
2. Struktura obyvatel podle způsobu bydlení v období 1991 - 2011 Word PDF
3. Osoby bydlící v bytech Word PDF
4. Osoby bydlící v zařízeních Word PDF
4.1 Zařízení pro seniory
4.2 Ubytovny
4.3 Ubytovací zařízení v obytných domech
5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Word PDF
5.1 Osoby bydlící v rekreační chatě nebo chalupě
5.2 Osoby bydlící v domech mimo byty
5.3 Osoby bydlící v nouzových objektech vč. mobilních
6. Bezdomovci Word PDF
7. Bydlení cizinců Word PDF
8. Závěr Word PDF

Tabulková příloha
Tab. 1 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle pohlaví a věku k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle pohlaví a rodinného stavu k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 3 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle pohlaví a ekonomické aktivity k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 5 Zaměstnaní podle způsobu bydlení a podle pohlaví a postavení v zaměstnání k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 6 Zaměstnaní podle způsobu bydlení a podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 7 Nezaměstnaní podle způsobu bydlení a podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání k 26. 3. 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.