Obyvatelstvo podle způsobu bydlení - 2001

 
Kód: e-4127-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


TEXTOVÁ PŘÍLOHA
1. Struktura obyvatelstva podle způsobu bydlení PDF
2. Vývoj obyvatelstva podle způsobu bydlení v letech 1991-2001 PDF
3. Obyvatelstvo bydlící v bytech PDF
4. Charakteristiky obyvatelstva podle způsobu bydlení PDF
4.1 Věková struktura obyvatelstva
4.2 Rodinný stav obyvatelstva
4.3 Vzdělání obyvatelstva
4.4 Ekonomická aktivita
5. Postavení v rodině podle způsobu bydlení PDF
6. Územní struktura obyvatelstva podle způsobu bydlení PDF
Závěr PDF

MAPOVÁ PŘÍLOHA
1. Struktura osob v zařízeních a mimo byty podle okresů ČR k 1.3.2001 PDF
2. Podíl osob v rekreačních objektech z celkového počtu osob mimo byty a zařízení podle okresů ČR k 1.3.2001 PDF

TABULKOVÁ PŘÍLOHA
Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel podle způsobu bydlení v letech 1991-2001 Excel PDF
Tab. 2 Osoby v bytech podle druhu domu, období výstavby, kategorie a velikosti bytu Excel PDF
Tab. 3 Osoby v bytech podle druhu domu, velikosti, stáří a technického vybavení bytu Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu, způsobu bydlení a věku Excel PDF
Tab. 5 Osoby v zařízeních podle druhu zařízení a věku Excel PDF
Tab. 6 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, věku a stupně vzdělání Excel PDF
Tab. 7 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, pohlaví a ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle věkových skupin a způsobu bydlení Excel PDF
Tab. 9 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, práv. důvodu užívání bytu, pohlaví a postavení v rodině Excel PDF
Tab. 10 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, krajů a okresů Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.08.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.