Obyvatelstvo podle věku a pohlaví podle krajů - 2015

 

Kód: 130133-16
Název produktu: Obyvatelstvo podle věku a pohlaví podle krajů - 2015
Anotace: Počet obyvatel podle trvalého pobytu za kraje České republice v roce 2015 podle pohlaví a jednoletých věkových skupin.
Klíčová slova:  Počet obyvatel, Populace, Demografie, Obyvatelstvo
Periodicita:  roční
Územní členění: Česká republika, Kraj
Kontakt:  eduard.durnik@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady: https://www.czso.cz/documents/10180/51801195/130133-1615dds.docx
https://www.czso.cz/documents/10180/51801195/130133-1615dds.pdf
 
Typ produktu: Otevřená data
Verze:  Česká
Rok: 2015
Datum vydání 18. 1. 2017

 

  • Dokumentace datové sady
  • Schéma datového souboru
  • Data