Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2012

 
Kód: e-324006-13
Informační služby: tel: 377 612 108
E-mail: infoservisplzen@czso.cz
Kontakt: Ing. Lenka Křížová
E-mail: lenka.krizova@czso.cz

PUBLIKACE V PDF (1,0 MB) PDF
Úvod PDF

Plzeňský kraj
1.1 Pohyb obyvatelstva Excel
1.2 Věkové složení obyvatelstva Excel
1.3 Vývoj věkového složení obyvatelstva v letech 2000-2012 Excel

Okresy Plzeňského kraje
2.1 Pohyb obyvatelstva Excel
2.2 Věkové složení obyvatelstva Excel

Správní obvody obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje
3.1 Pohyb obyvatelstva Excel
3.2 Věkové složení obyvatelstva Excel

Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem Plzeňského kraje
4.1 Pohyb obyvatelstva Excel
4.2 Věkové složení obyvatelstva Excel

Obce Plzeňského kraje
5.1 Pohyb obyvatelstva Excel
5.2 Věkové složení obyvatelstva Excel

MAPY
Územně-administrativní uspořádání Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 JPG

GRAFY
Vývoj věkového složení obyvatelstva Plzeňského kraje v letech 2000-2012 JPG
Věkové složení obyvatelstva Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 (strom života) JPG
Věkové složení obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 JPG
Obyvatelstvo ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 JPG

KARTOGRAMY
Průměrný věk v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 JPG
Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním v obcích Plzeňského kraje v roce 2012 JPG
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.