Obyvatelstvo podle pohlaví a základních věkových skupin

 

Kód: 130149-23
Název produktu: Obyvatelstvo podle pohlaví a základních věkových skupin
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2000 o počtu mužů a žen s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a obce.
Klíčová slova: Počet obyvatel, stav obyvatel, populace, pohlaví
Periodicita: Roční
Územní členění: Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, SO ORP, obce
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2000-2022
Datum vydání 23.05.2023

 

  • Dokumentace datové sady
    23.05.2023 (kód: 130149-23)
  • Schéma datového souboru
    23.05.2023 (kód: 130149-23)
  • Data
    23.05.2023 (kód: 130149-23)