Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2023


Obyvatelstvo
2.1. Rozloha, hustota, střední stav obyvatelstva, hlavní město Excel PDF
2.2. Padesát nejlidnatějších států světa, 2023 Excel PDF
2.3. Prognóza populace k 1. lednu, základní varianta (výchozí rok 2022) Excel PDF
2.4. Obyvatelstvo (podíl obyvatel EU 27) Excel PDF
2.5. Složení obyvatelstva podle věkových skupin, 2022 Excel PDF
2.6. Medián věku obyvatelstva Excel PDF
2.7. Index závislosti Excel PDF
2.8. Obyvatelstvo podle vzdělání Excel PDF
2.9. Obyvatelstvo podle pohlaví a vzdělání, 2022 Excel PDF
2.10. Počet žen připadajících na 100 mužů Excel PDF
2.11. Sňatky a rozvody Excel PDF
2.12. Kojenecká úmrtnost a úhrnná plodnost Excel PDF
2.13. Živě narození Excel PDF
2.14. Zemřelí Excel PDF
2.15. Naděje dožití při narození Excel PDF
2.16. Naděje dožití při narození – ženy Excel PDF
2.17. Naděje dožití při narození – muži Excel PDF
2.18. Přirozený přírůstek obyvatel Excel PDF
2.19. Přírůstek stěhováním Excel PDF
2.20. Celkový přírůstek obyvatel Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.