Obsah sčítání lidu - 1930

 

Obsah sčítání lidu

 1. Řadové číslo
 2. Příjmení
 3. Jméno
 4. Příbuzenský nebo jiný poměr k přednostovi domácnosti
 5. Pohlaví
 6. Den, měsíc a rok narození.
  U žen, které jsou nebo byly provdány
 7. a) u všech datum posledního sňatku
 8. b) u ovdovělých a rozvedených a rozloučených datum ovdovění, resp. rozvodu nebo rozluky
  Počet dětí narozených v posledním manželství
 9. a) všech živě narozených
 10. b) z nich zemřelo
 11. Rodiště (obec, okres, země)
 12. Kdy se sčítaný přistěhoval do obce
 13. Odkud se přistěhoval do obce
 14. Státní příslušnost a domovská příslušnost
 15. Národnost (mateřský jazyk)
 16. Náboženské vyznání nebo bez vyznání
 17. Znalost čtení a psaní (jen u osob starších 6 let)
 18. Druh povolání (hlavní, vedlejší)
 19. Postavení v povolání (hlavním, vedlejším)
 20. Označení závodu a místa závodu
 21. Zdali je přítomen v obci trvale nebo dočasně
 22. Je-li dočasně, kde bydlí trvale
 23. Tělesné vady