Obsah sčítání lidu - 1921

 

 1. Řadové číslo
 2. Příjmení
 3. Jméno
 4. Příbuzenský nebo jiný poměr k majiteli bytu
 5. Pohlaví
 6. Rodinný stav
 7. Rodný den, měsíc a rok
 8. Rodiště (rodná obec, okres, země)
 9. Od kdy bydlí zapsaná osoba v obci
 10. Domovská příslušnost aneb státní příslušnost
 11. Národnost (mateřský jazyk)
 12. Náboženské vyznání
 13. Znalost čtení a psaní
 14. Druh povolání
 15. Postavení v povolání
 16. Bližší označení závodu, v němž se povolání vykonává
 17. Měla zapsaná osoba 16. července 1914 nějaké výdělečné povolání
 18. Druh povolání 16. července 1914
 19. Postavení v povolání 16. července 1914