Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2018

 

  • ČSÚ důvěřuje 62 % občanů a nedůvěřuje 23 %. V porovnání s jinými institucemi toto hodnocení vyznívá poměrně příznivě, když z těch, jež byly zařazeny do výzkumu, se ČSÚ podle podílu důvěry umístil v popředí jen s malým či pouze nevýznamným odstupem za obecními zastupitelstvy, starosty a Ústavním soudem při nejnižším podílu explicitně nedůvěřujících.

Graf 6. Důvěra a nedůvěra k ČSÚ v kontextu hodnocení jiných institucí (%)

  • V povědomí veřejnosti je práce ČSÚ spojena především se sčítáním lidu, domů a bytů a se zjišťováním počtu obyvatel. Výrazná většina občanů si ale ČSÚ spojuje i se zpracováváním výsledků voleb, monitorováním ekonomického vývoje či zveřejňováním a poskytováním zjištěných informací. Poměrně rozšířeným omylem je představa, že ČSÚ provádí předvolební průzkumy.
  • Samotný ČSÚ a jeho činnost velká většina veřejnosti považuje za užitečné.
  • S informacemi ČSÚ se česká veřejnost jednoznačně nejčastěji setkává v médiích, vzestup v průběhu času zaznamenává obecně internet i samotný web ČSÚ. 30 % respondentů informace ČSÚ alespoň někdy samo aktivně vyhledává.
  • Většina dotázaných považuje informace poskytované ČSÚ za důvěryhodné, přesné a politicky nestranné. V otázce, zda zveřejňování informací ČSÚ podléhá vlivu politické nebo ekonomické situace, však existuje značná nejednotnost a nejistota.
  • ČSÚ je téměř třemi čtvrtinami občanů považován za odbornou instituci.

Zdroj: Závěrečná zpráva z výzkumu CVVM Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2018