Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2020


O. Kriminalita
Tab. O.1 Kriminalita v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. O.2 Kriminalita podle krajů Excel PDF
Tab. O.3 Dopravní nehody v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. O.4 Dopravní nehody podle krajů Excel PDF
Tab. O.5 Požáry podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.